توضیحات

تبلیغات شما در این مکان

قیمت : ماهانه : 50.000 تومان

دانلود دوتار نوازی استاد عیسی قلی پور به نام گَلِن دیتمام (عیسی بخشی)

 

دانلود اجرا تصویری استاد مظفر حمیدی در مجلسی با اصالت کرمانجی

پخش کانال و وب سایت بیاتوکرمانج

*پیشنهاد دانلود*

دانلود دوتار نوازی از استاد سهراب محمدی مقام لو

پخش وب سایت و کانال تلگرام بیاتوکرمانج